FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny s akumulací o instalovaném výkonu 19,8 kWp pro vlastní výrobní spotřebu. Přínosem investice je snížení znečištění životního prostředí při výrobě elektrické energie.